Alerjik Rinit

Alerjik Rinit, bağışıklık sisteminin bir alerjene zararlı gibi tepki vermesinden kaynaklanır. Bu, hücrelerin burnunuzun iç tabakasının (mukoza zarı) şişmesine ve aşırı miktarda mukus üretilmesine neden olan bir dizi kimyasal salgılamasına neden olur.

Alerjik Rinit tipik olarak hapşırma, kaşıntı ve tıkalı veya akıntılıı burun benzeri semptomlara neden olur. Bu semptomlar genellikle bir alerjene maruz kaldıktan kısa bir süre sonra başlar.

Sıklıkla soğuk algınlığı ile karıştırılır. Bazı insanlar tek seferde sadece birkaç ay Alerjik Rinit alırlar çünkü ağaç veya polen gibi mevsimsel alerjenlere duyarlıdırlar. Bunun yanı sıra tüm yıl boyunca alerjik rinit geçirilebilir. Alerjik rinit belirtileri zaman zaman zamanla iyileşir, ancak bu uzun yıllar da sürebilir.

Ancak bazı belirtiler şiddetli ve kalıcı olabilir, uyku sorunlarına neden olabilir ve günlük hayatı zorlaştırabilir. Nüfusun %40’ını etkileyecek kadar yaygın bir hastalıktır. Alerjik Rinit sadece burunu ilgilendiren bir rahatsızlık değil tüm solunum yollarını ilgilendiren sistemik bir alerjik havayolu hastalığının bir parçasıdır.

Bu yüzden hastalarda Alerjik Rinit ve Alerjik Astım çoğu kez beraber bulunur. Alerjik Rinit ile Astım kombine bir hava yolu hastalığıdır ve Alerjik Rinit’li hastaların ayrıntılı ve sistematik olarak değerlendirilmesi gerekir.

Alerjik Rinit tanısı genellikle belirtileriniz ile fark etmiş olabileceğiniz olası tetikleyicilere dayanır. Durumunuzun nedeni belirsizse, alerji testi için sevk edilmelisiniz. Belirtileriniz şiddetli ve yaşam kalitenizi etkiliyorsa mutlaka sağlık uzmanınızı ziyaret etmelisiniz.

Alerjik Rinit Sebepleri Nelerdir?

Alerjik Rinit, küçük alerjen parçacıklarının solunmasıyla tetiklenir. Alerjik rinite neden olan yaygın alerjenler arasında polen, evde hayvan bakımı, yer/koltuk tekstil döşemesi, sigara dumanı, evdeki nem ve rutubet miktarı ile maruz kalabileceği diğer muhtemel zararlı maddeler, aspirin, romatizmal ilaçlar ve bazı tansiyon ilaçları yer alır. Bir alerjenle ilk temas ettiğinizde alerjik reaksiyonlar meydana gelmez.

Bağışıklık sistemi, onunla savaşmak için antikor üretmeden önce onu tanımak ve “ezberlemek” zorundadır. Bu süreç duyarlılık olarak bilinir. Bağışıklık sisteminiz aşırı duyarlı ise, alerjenlere karşı savaşmak için antikorlar üreterek tepki verecektir.

Antikorlar, genellikle virüs ve enfeksiyonlarla savaşmak için üretilen kandaki özel proteinlerdir. Bu antikorlar, hücrelerin, burnunuzun iç tabakasının (mukoza zarının) iltihaplanmasına ve fazla mukus üretmesine neden olabilecek histamin de dahil olmak üzere bir dizi kimyasal salgılamasına neden olur.

Ailenizde alerji öyküsü varsa alerji geliştirme olasılığınız daha yüksek olsa da, bazı kişilerin neden alerjenlere aşırı duyarlı hale geldiği tam olarak anlaşılamamıştır.

Rinitin klinik teşhisini yapmak için kapsamlı bir tarihçe ve fiziksel muayene gerekli olmasına rağmen, altta yatan alerjilerin rinite sebep olduğunu teyit etmek için genellikle daha ileri teşhis testi gereklidir. Rinitin spesifik alerjik tetikleyicilerini teşhis etmek için, deri prik testi birinci metot olarak düşünülür.

Deri prik testi, kolun dirsekle bilek arasının veya sırtın derisi üzerine spesifik bir alerjenin bir ticari ekstresinin (commercial extract) bir damlasını koymayı ve sonra bu ekstreyi damlanın içinden epidermisin içine zerk etmek için deriyi priklemeyi gerektirir.

Eğer test pozitif ise, 15-20 dakika içerisinde, bir kabartı ve yanma (wheal-and-flare) tepkisi (kızarma bölgesi tarafından çevrelenmiş düzensiz bir beyaz kabartı) ortaya çıkacaktır. Alerjik rinitin başlangıç tedavisi, ilgili alerjenlerden (mesela ev toz akarları, küfler, ev hayvanları, polenler) ve tahriş edicilerden (mesela tütün dumanı) kaçınmayı gerektirir.

Ev toz akarlarına karşı alerjisi olan hastalar, nevresim için alerjen sızdırmaz çarşaflar kullanmaları ve (akar büyümesini önlemek amacıyla) evdeki bağıl nemi %50’nin altında tutmaları konusunda bilgilendirilmelidir. Hayvan kepeğine karşı alerjisi olan hastalar için, hayvanın evden çıkarılması tavsiye edilir ve bu da genellikle 4-6 ay içerisinde semptomlarda önemli bir azalmayla sonuçlanır.

Ancak, bu tavsiyeye pek uyulmamaktadır ve bu yüzden alerjen seviyelerini azaltmaya çalışmak için yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtreleri kullanılması ve hayvanın yatak odasına sokulmaması veya dışarı çıkarılmaması gerekebilir. Küf alerjenlere maruz kalmayı azaltmak için alınacak tedbirler, mantar ilaçları ile temizlemeyi, %50’den az bir seviyeye kadar nem gidermeyi ve HEPA filtrelemesini içerir.

Bu kaçınma stratejileri, alerjik rinitin semptomlarını etkin biçimde iyileştirebilir ve hastalara en iyi sonuçlar için tedbirlerin bir kombinasyonunu kullanmaları tavsiye edilmelidir. Genellikle ilaçla tedavi edilebilir, ancak bazen ciddi veya uzun süreli vakalarda ameliyat gerekir.

Risk grubunda mıyım? Risk Faktörleri

6 aydan uzun süreli sadece anne sütüyle beslenme, Anne ve babada sigara tiryakiliği,

Geçmiş 12 ayda hırıltılı nefes alma öyküsü, Geçmiş 12 ayda ciltte egzema öyküsü,

Ailenin diğer fertlerinde rinit öyküsü var ise risk grubunda olabilirsiniz. Daha önce belirttiğimiz gibi, Alerjik Rinit ve astım kombine bir hava yolu inflamatuar hastalığını temsil eder görünmektedir ve bu sebeple astımın tedavisi de Alerjik Rinitl’i hastalarda akla gelmesi gereken mühim bir husustur.

Belirtilerinin sıklığına göre İnatçı (Yıllık) Alerjik Rinit ve Aralıklı (Mevsimsel) Alerjik Rinit olmak üzere iki sınıfa ayrılır. Hastalığın toplam süresinin 6 haftadan daha az olması durumunda Mevsimsel Alerjik Rinit’ ten, yıl boyunca devam ettiğinde ise İnatçı Alerjik Rinit’ten söz edilir.

Alerjik Rinit Tedavisi Fiyatları 2021

Alerjik rinit tedavisi fiyatları 2021 hakkında bilgi almak için bizlere hemen ulaşabilirsiniz.