İNTERNET SİTESİ ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Çeşitleri Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL (ornek.com.tr) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir. Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım amacına göre aşağıdaki çerezler kullanılmaktadır:

İnternet siteleri kullanıcıların deneyimlerini iyileştirmek ve zenginleştirmek için birtakım çerezler kullanmaktadır. Çerezler; ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin cihazınıza bilgiler kaydederek daha sonraki ziyaretlerde bu bilgilerin kullanılmasına olanak sağlayan veri dosyalarıdır. Böylelikle bir tür tanımlama dosyası olan çerezler sonraki ziyaretlerde cihazların tanınmasını sağlamaktadır.

İnternet sitemizde yer alan çerezler, internet sitesinin temel işlevlerini yerine getirebilmesi, internet sitesi performansının arttırılması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, kullanım kolaylığı sağlanması, görüntülenen içeriğin kişiselleştirilmesi, profilinizin oluşturulması ve internet sitesi trafiğinin araştırılması amaçlarıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kullanılmaktadır.

Çerez politikamız ile Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp olarak internet sitemizde yer alan çerezlerin kullanılması sonucu elde edilen kişisel verilerin işlenmesi süreci hakkında ziyaretçilerimize bilgi vermeyi amaçlamaktayız.

İnternet sitemizi ziyaret ederek web sitemizde yer alan çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş sayılırsınız. Çerez kullanımına izin vermek istemiyorsanız cihazınızın ayarlarından (kullandığınız tarayıcıya uygun olarak) çerezlerine izin verilmesini engelleyebilir ve halihazırda bulunan çerezleri silebilirsiniz; ancak belirtmek isteriz ki, çerezlerin kullanımına izin verilmediği takdirde internet sitesi gerektiği gibi kullanamayabilirsiniz. Çerez politikamız doğrultusunda mevzuata uygun şekilde kanunen yetkili kurumlar, iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile çerezlerin kullanımı sonucunda elde edilen kişisel verileri paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı taraflar, kişisel verilerinizi yurt dışında yer alan sunucularda saklayabileceğinden sitenin kullanımı ile verilerin yurt dışına aktarılmasına izin verildiği kabul edilmektedir.

İnternet sitesi ziyaretçilerinin anket, tüm çerez kayıtları, kampanya çalışması ile elde edilen bilgileri ile IP adresleri bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri ilgilinin açık rızası hukuki sebebine dayanılarak otomatik yolla işlenmektedir.

Gerekli görülen hallerde internet sitemizde yer alan çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, çerezlerin çeşitlerini veya işlevlerini değiştirilebilir ve internet sitemize yeni çerezler ilave edebiliriz. Dr. Nuran Kalekoğlu Erkalp çerez politikasının değiştirilmesi hakkını her daim saklı tutmaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği, ilgili kişi olarak;

 • kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,     
              •kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
              •yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,   
              •kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
              •6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
              •işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
              •kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi ………………………………………………… adresine yazılı olarak ulaştırmanız durumunda talep en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Tarayıcı Ayarlarından Çerez Ayarları İnternet sitemizde yer alan ikona tıklayarak istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Ayarları kaydet” butonuna tıklayınız. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenileyiniz. Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Google Chrome          (https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDe sktop&hl=en)

Mozilla Firefox          (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-trackingprotection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US)

Microsoft        Internet Explorer        (https://support.microsoft.com/en-gb/windows/deleteand-manage-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d) – Safari (https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732)

Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/)

In the beginning, there are handful of aspects to be considered while searching for the most reputable research paper writing company. PaperHelp is among the longest-running and well-known services for writing research papers known for quality papers for the most affordable cost. The business has received many online reviews paper writing service of positive reviews and has excellent customer support. Use the cost calculator to be certain that you are getting top quality service. It lets you know how much you’ll have to pay for this services and the kind of paper you need.

The hiring of a researcher will help you develop an understanding of the matter. In accordance with the degree of your research and https://www.jpost.com/special-content/choosing-essay-writing-service-companies-675815 the type of research you need, they will provide instructions and instructions you need to write a compelling article. An experienced researcher will give you the best content to be used in your essay. As well as writing research papers, these professionals also can serve as editors. Here are some factors to take into consideration when hiring a researcher writer for your paper:

The best way to obtain an outstanding essay for the least amount of money is to employ an expert essay service. These companies provide essay papers that have been thoroughly checked for errors and plagiarism. In addition, these services ensure the accuracy of the content of the essay. To ensure you get the write my essay 4 me highest quality look up customer reviews and advice. If you’re concerned about plagiarism, make sure to research the company’s reputation. It can be a challenge to locate a trustworthy essay writing firm but once you’ve done it done so, you’ll be grateful for it.

You can improve the quality of your writing by listening to someone else read the paper for you. This also allows you to website that writes essays look at your writing through an outsider’s eyes. Notes can be taken as you go through the paper.